Module A2 Java, code indelen

Studieonderdelen

Gebruik van een methode

Tot nu toe heb je in Java alleen een stukje code geschreven in de main-methode. Dit is de methode die in Java het startpunt van een programma aangeeft. In een Java-project is er een klasse die wordt gestart, daarin wordt gezocht naar de methode zoals hieronder: Als je programma uitgebreider wordt en je zou alle code in de methode main zetten wordt dit een heel lange en onoverzichtelijke code. Het eerste wat je gaat doen om dit op te lossen is aparte methoden maken voor stukken code.

Voorbeeld


public class ConsoleApp {

 	public static void main(String[] args) {
 		int dobbel;
 		dobbel = gooiDobbelsteen();
 		System.out.println(dobbel);
 	}

 	private static int gooiDobbelsteen() {
 		return (int)(1 + 6 * Math.random());
 	}

}
  

Uitleg code

Binnen de klasse ConsoleApp wordt een tweede methode geplaatst die een worp met een dobbelsteen nadoet en het resultaat van de worp teruggeeft.

In de definitie van de methode staat private static int:

Oefeningen

Voor de volgende oefeningen kan je een video bekijken:

Oefening 1

Maak een methode met de naam maakVierkant die als resultaat een String geeft. De string bevat een vierkant van 5 x 5 plussen. Als je het op de console print zie het er uit als:

Uitwerking oefening

Oefening 2

Maak een methode met de naam evenDag die als resultaat geeft of de datum van vandaag een even getal is, resultaat is true of false (boolean).

Uit het Calendar object kun je de datum van vandaag halen.

Uitwerking oefening

Oefening 3

Maak een methode met de naam getOsInfo die uit de systeemeigenschappen de naam, de versie en de architectuur van het besturingssysteem (os) haalt. Als resultaat krijg je een String met daarin de gevraagde info gescheiden door een spatie.

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/environment/sysprop.html

Uitwerking oefening

Argumenten

Het voorbeeld van de dobbelsteen voert de code uit en geeft het resultaat terug. Hierbij wordt bij de aanroep van de methode geen informatie meegeven, maar dat wil je vaak wel. Dit kun je doen door argumenten te gebruiken.

Voorbeeld 1


public class ConsoleApp {

  public static void main(String[] args) {
  	int voorbeeld = 10;
  	int resultaat = verhoogMetEen(voorbeeld);
    System.out.println(voorbeeld);
    System.out.println(resultaat);
  }

  private static int verhoogMetEen(int invoer) {
  	return ++invoer;
  }

}
  

Uitleg code

De methode verhoogMetEen gebruikt de waarde die wordt meegegeven en verhoogt deze met 1, daarna wordt het resultaat weer teruggegeven.

Voorbeeld 2


public class ConsoleApp {
  public static void main(String[] args) {
  	int a = 10;
  	int b = 5;
  	int som = telOp(a,b);
   System.out.println(som);
  }

  private static int telOp(int getal1, int getal2) {
  	return getal1 + getal2;
  }
}
  

Uitleg code

De methode telOp tel de twee argumenten bij elkaar op en geeft het resultaat (de som) terug.

Oefeningen

Oefening 4

Maak oefening 1 nogmaals, maar nu moet je de grootte van het vierkant als argument aan de methode kunnen meegeven.

Uitwerking oefening

Oefening 5

Maak een methode met de naam getMax die als argument een array van integer waarden krijgt en als resultaat de grootste waarde uit de lijst geeft.

Uitwerking oefening

Oefening 6

Maak een methode met de naam countChar die als argumenten een String en een Char mee krijgt. De methode telt hoe vaak het teken in het tweede argument (char) in het eerste argument (String) voorkomt en geeft de waarde als resultaat.

Uitwerking oefening

Oefening 7

Maak een methode met de naam reverseString die als argument een String mee krijgt. Het resultaat van de methode is de invoer in omgekeerde volgorde, dus ‘oefening’ wordt ‘gninefeo’.

Uitwerking oefening

Static

We hebben in de voorbeelden steeds static gebruikt omdat de methode main anders de methode niet kan gebruiken. Uiteindelijk willen we zo min mogelijk static methoden hebben. De methode main kun je zien als een klein startpunt van je programma dat alleen de objecten maakt om het programma verder te laten lopen. Daarom gaan we in het project een tweede klasse maken en daaruit een methode gebruiken.

Voorbeeld


// ConsoleApp.java
public class ConsoleApp {

	public static void main(String[] args) {
		Dobbelsteen dobbelsteen = new Dobbelsteen();
		int dobbel;
		dobbel = dobbelsteen.gooi();
		System.out.println(dobbel);
	}
}
  

// Dobbelsteen.java
public class Dobbelsteen {

	public int gooi() {
		return (int)(1 + 6 * Math.random());
	}
}
  

Uitleg code

Er wordt nu een twee bronbestand binnen het project gemaakt voor de klasse Dobbelsteen. Het bestand moet dezelfde naam hebben als de publieke klasse die er in staat. Dus in dit geval heet het bronbestand Dobbelsteen.java (let op de hoofdletters).

In de klasse Dobbelsteen maken we de methode gooi met de code die een dobbelsteen worp nadoet. Deze methode hoeft niet static te zijn, omdat we eerst een object gaan maken van de klasse Dobbelsteen. Dat gebeurt in de main methode van de ConsoleApp klasse. Een object gemaakt op basis van een klasse heet een instantie van de klasse.

Code in main

Oefeningen

Voor oefening 8, 9 en 10 is een video:

Oefening 8

Maak een project met een start klasse als in het voorbeeld. Maak een tweede klasse aan met de naam Test. In de klasse test maak je een methode containsNumbers die een String als argument mee krijgt en test of er in de invoer getallen voorkomen. Het resultaat van de test is een boolean.

Uitwerking oefening

Oefening 9

Voeg aan de klasse Test van de vorige oefening een methode getNumbers toe die een String als argument mee krijgt en alleen de getallen uit de invoer als resultaat geeft. Het resultaat van de methode is een String.

Uitwerking oefening

Oefening 10

Voeg aan de klasse Test van oefening 8 een methode countDecimals toe die een double als argument mee krijgt en als resultaat geeft hoeveel getallen achter de komma (punt) staan. Het resultaat is een integer.

Uitwerking oefening

Scope van een variabele/methode

Bij het maken van een variabele of een methode geef je aan wat de scope is. De scope bepaald waar je de variabele of methode kunt gebruiken. Dit doe je door de gereserveerde woorden public, private of protected er voor te zetten. Wat protected betekent komt later als je meer leert over klassen en objecten.

Behalve de declaratie met public of private wordt de scope van een variabele ook bepaald door de plek waar je de variabele maakt.


public class Main {
	public static void main(String[] args) {
		Scope scope = new Scope();
		System.out.println(scope.string1);
		System.out.println();
		System.out.println(scope.getStringsFromVariables());
		System.out.println();
		System.out.println(scope.getStringsFromMethods());
		System.out.println();
		System.out.println(scope.getOtherString());
	}
}
  

public class Scope {

	public String string1 = "Een tekenreeks in scope";
	private String string2 = "Nog een tekenreeks in scope";

	private String getString(int i) {
		if(i == 1) {
			return string1;
		} else {
			return string2;
		}
	}

	public String getStringsFromVariables() {
		return string1 + "\n" + string2;
	}

	public String getStringsFromMethods() {
		return getString(1) + "\n" + getString(2);
	}

	public String getOtherString() {
		String other = "Een andere tekenreeks";
		return other;
	}

}
  

Uitleg

Regels

Oefening 11

Neem het voorbeeld over en test de code. Verplaats de StringBuffer output = new StringBuffer() naar boven in de klasse en verwijder hem uit de andere methode. Kijk wat het resultaat is.

Uitwerking oefening

Recursie

Recursie is een truc om code van met name problemen met een wiskundige achtergrond simpeler te maken. Bij recursie wordt in een methode dezelfde methode weer aangeroepen, maar dan met een andere parameter. Dit klinkt ingewikkeld, dus bespreken we een voorbeeld.

Voorbeeld: vermenigvuldigen van twee getallen

Vermenigvuldigen is iets wat je al op de basisschool hebt geleerd. Nu gaan we er iets wiskundiger naar kijken. We stappen even bewust er over heen, dat vermenigvuldigen in een programmeertaal heel gemakkelijk is (er zijn trouwens nog steeds programmeertalen die niet kunnen vermenigvuldigen, dit heeft meestal met de simpelheid van het platform te maken)

Stel je voor: je wilt 4*3 berekenen, we weten allemaal dat de uitkomst 12 is, maar bereken je dat?

Uitkomst = 4 + 4 + 4

Dus: je neemt 4 (1e keer) en dan tel je daar 4 bij op (2e keer) en daar bij tel je nog een keer 4 op. Je hebt dus 3 vieren bij elkaar opgeteld. Hieronder vind je de voorbeeld code:


public class Vermenigvuldiging {

  public int vermenigvuldig(int aantalkeer, int getal) {
    if (aantalkeer == 0) {
      return 0;
    } else if (aantalkeer == 1) {
      return getal;
    } else {
      return vermenigvuldig(aantalkeer-1, getal) + getal;
    }
  }
}
  

Uitleg

Stel je roept deze methode aan met vermenigvuldig(0, 3):

 1. aantalkeer is dan 0.
 2. De methode keert dan terug met 0. Immers 0*3= 0

Daarna proberen we een aanroep met vermenigvuldig(1, 3):

 1. aantalkeer is 1
 2. De methode keert dan terug met 3, zoals we geleerd hebben bij rekenen: 1*3= 3

Tot slot de laatste mogelijkheid, de aanroep met vermenigvuldig(2, 3):

 1. aantalkeer is 2
 2. De methode roept zichzelf aan met aantalkeer – 1 (2-1=1)
 3. In de tweede ronde geldt dus aantalkeer is 1
 4. De tweede aanroep keert terug met antwoord 3
 5. Daar tellen we 3 bij op (3 + 3 = 6)
 6. De eerste aanroep keert terug met antwoord 6

Niet oneindig doorgaan

Een van de belangrijkste eigenschappen van een recursieve methode is dat er ook een stop-conditie in zit. Want anders zou het kunnen zijn dat je oneindig doorgaat, omdat je steeds weer dezelfde methode aanroept die zichzelf aanroept die zichzelf aanroept….

Uiteindelijk het programma of erger je computer vastloopt. In bovenstaande code wordt dit geregeld door de regels


if (aantalkeer == 0) {
  return 0;
} else if (aantalkeer == 1) {
  return getal;
}
  

We weten dat er elke keer -1 gedaan wordt, en dus zul je een keer bij aantalkeer = 1 aankomen, en dan springt de methode weer terug naar buiten. En aantalkeer = 0 zorgt ervoor dat het goed gaat als je met 0 begint.

Schematisch gezien loopt het programma als volgt:

schema recursie

Oefening 12

Neem de code hieronder over en bedenk nog minimaal 3 vermenigvuldigen om te controleren of het klopt.

Zet hiervoor in de klasse Vermenigvuldiging een paar System.out.println opdrachten zodat je kunt zien waar het programma langs loopt.


public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    Vermenigvuldiging v = new Vermenigvuldiging();

    System.out.println("4 * 3 = "+Integer.toString(v.vermenigvuldig(4, 3)));
    System.out.println("6 * 5 = "+Integer.toString(v.vermenigvuldig(6, 5)));
  }

}
   
Uitwerking oefening

Voorbeeld 2: Faculteit berekenen

Met dezelfde manier kun je ook een faculteit berekenen (zie ook de bronnen)

Oefening 13

Werk dit ook eens uit in Java net zoals het voorbeeld hierboven.

Uitwerking oefening

Eindopdrachten

Je kunt de code voor de eindopdrachten ophalen op https://github.com/DrentheCollege/A2Eindopdrachten.git met een git clone opdracht.

Er is een video met uitleg over de eindopdrachten:

Opdracht 1: Formules uitrekenen

Maak een recursieve functie die berekeningen kan doen.

De eisen:

Dus bijvoorbeeld:

4 + 3 =7

4 *3 + 2 = 12 + 2 = 14

(3+4)*3 = 7 * 3 = 21

( ( 2 +1) * 4) + (2 * 3) = ( 3 * 4) + (2 * 3) = 12 + 6 = 18

Dat moet je oplossen met een recursieve methode (definitie: public int bereken(String input), en vergeet niet om het resultaat steeds terug te geven (return).

Je kunt dit controleren met bovenstaande sommen (gebruik die bijvoorbeeld in je code), maar bedenk er zelf ook 3 en controleer het resultaat.

Opdracht 2: String van karakters opruimen

In deze opdracht krijg je een stuk code dat niet af is. Bedenk hier een manier om alle niet wenselijke karakters uit de string te halen. Maak een nieuwe klasse die dit gaat doen, en gebruik zoveel mogelijk methodes.

Tekst.replaceAll is niet toegestaan, het is de bedoeling dat je zelf het programma bedenkt en schrijft.